THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thành lập Chi hội Đá quý SJA – Bà Đoàn Thị Anh Vũ làm chủ tịch Chi Hội

Ngày 25.10.2020, tại Khách sạn Palace Sài Gòn đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Đá quý SJA lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Thành Phố Hồ Chí Minh. Đại hội đã diễn ra với sự có mặt của đại diện Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Đá Quý TP.HCM và đông đảo các hội viên Chi hội Đá quý SJA là các công ty vàng bạc đá quý và các doanh nghiệp liên quan tham gia.

Tại Đại hội, Ban vận động thành lập Chi hội Đá quý SJA đã đề cử và được Đại hội thông qua 16 thành viên Ban Chấp hành bao gồm: Ông Huỳnh Vĩnh An; Ông Nguyễn Hữu Bửu; Ông Võ Trọng Duy; Ông Thái Dân Giang; Ông Huỳnh Tấn Hưng; Ông Lưu Tấn Hưng; Ông Nguyễn Thành Lê; Ông Bùi Huy Năng; Bà Bùi Thị Kim Ngân; Bà Nguyễn Thị Tố Ngân; Bà Liêu Thị Phượng; Ông Trần Tiễn Thái; Ông Ngô Đức Tiến; Bà Phạm Ngọc Thiên Trang; Bà Trương Thị Thu Trang; Bà Đoàn Thị Anh Vũ.

Và 03 thành viên Ban kiểm tra gồm: Ông Nguyễn Hữu Bửu; Ông Trần Thanh Huy; Ông Đoàn Thạch Như.

Tại Hội nghị lần thứ 1 Ban Chấp hành Chi hội Đá quý SJA, bà Đoàn Thị Anh Vũ được bầu làm Chủ tịch Chi hội; các phó chủ tịch gồm: Bà Liêu Thị Phượng, Ông Ngô Đức Tiến, Ông Huỳnh Vĩnh An, Ông Thái Dân Giang; Trưởng Ban kiểm tra: Ông Nguyễn Hữu Bữu; Chánh văn phòng: Ông Trần Tiễn Thái.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Qúy Thành Phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Ban chấp hành Hội đánh giá cao sự nổ lực, tinh thần trách nhiệm mà Ban vận động thành lập Chi hội đã thực hiện. Trong phương hướng trình bày tại Đại hội, Chi hội Đá quý SJA sẽ tiếp tục phát triển thành viên mới nhằm tập hợp, đoàn kết giúp đỡ, trao đổi, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, gia công, chế tác, kinh doanh đá quý, nâng cao năng lực quản lý điều hành Doanh nghiệp trên tinh thần đồng nghiệp và hoàn toàn phi lợi nhuận. Đồng thời, Chi Hội nên lấy hội viên làm trung tâm cho sự phát triển bền vững của Chi Hội”.

Chi hội Đá quý SJA được thành lập theo Quyết định của Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh. Chi hội là đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Hội, được tổ chức hoạt động theo điều lệ, quy chế Hội, quy định của cơ quan quản lý Nhà nước và pháp luật. Chi hội có chức năng tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Nghị quyết, Điều lệ của Ban Chấp hành Hội.

Chi Hội hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực nghề gia công, chế tác, kinh doanh đá quý, đá bán quý và các nghề khác có liên quan, tự nguyện thành lập, nhằm giúp đỡ nhau phát triển ngành đá quý, đá bán quý, đá mỹ nghệ theo đúng chủ trương pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi hội Đá quý SJA

Chat zalo
Chat zalo